Q-SYSTEM KOLEKTOR

Q-SYSTEM KOLEKTOR - to autorski program pozwalający wydawać i przyjmować towar za pomocą kolektorów danych.

Program jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima.

Wydawanie i przyjmowanie kolektorami możliwe jest poprzez dwa tryby:

Tryb 1:

Generowanie dokumentu WZ (Wydanie zewnętrzne) na podstawie Rezerwacji Odbiorcy (RO),

Generowanie dokumentu PZ (Przyjęcie zewnętrzne)  na podstawie Rezerwacji Odbiorcy (ZD)

Tryb 2:

Obróbka dokumentu WZ w buforze  , kontrola wydawanych ilości

Obróbka dokumentu PZ w buforze  , kontrola przyjmowanych ilości

Wspólne:

Pracę z dokumentem można rozpocząć od zeskanowania kodu kreskowego na dokumencie WZ, program automatycznie odszuka dokument na liście WZ

i otworzy go do kompletacji.

W czasie skanowania produktów możliwe są dwa tryby szybki i z podaniem ilości. Tryb szybki pozwala skanować towar za towarem z domyślną ilością 1.

Po zakończeniu procesu np. wydawania zapisywane są ilości wydane i dokument otrzymuje np status: zakończono-ok

Wygenerowany dokument może posiadać takie dodatkowe pola jak: Czas rozpoczęcia, czas zakończenia, symbol pracownika , status zakończenia i inne.

Program po odpowiednie konfiguracji wyświetla lokalizację towaru w magazynie np. nr regału półki

 

 

 

wz_elem
wz_lista
menu1