Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Również w trybie online, w bezpiecznej Chmurze Comarch.

Oprogramowanie pozwala na prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, oraz realizuje wszystkie niezbędne funkcje księgowe.

Używany przez dziesiątki tysięcy program księgowy zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.

Program księgowy jest dostępny w wersji stacjonarnej lub online.

 

program ksiegowy zgodny z przepisami

Zawsze zgodny z przepisami

Oprogramowanie zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie firmy

kazda forma ksiegowisci - ikona

Wszystkie formy księgowości

Ewidencja ryczałtowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, czyli pełna księgowość.

ksiegowosc - inteligentna automatyzacja procesów ksegowych

Automatyzacja procesów

Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR, operacje seryjne na dokumentach

rozliczenia vat

Rozliczanie VAT

Rozliczenie VAT na zasadach ogólnych i metoda kasową. Możliwość wyboru metody rozliczenia VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne

program ksiegowy zgodny z przepisami

Integracja z KSeF

Oprogramowanie pozwala na generowanie, wysyłkę jak i odbiór e-Faktur do/z Krajowego Systemu e-Faktur

zaliczki pit i CIT w programie ksiegowym - ikona

Zaliczki na PIT i CIT oraz deklaracje roczne

Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych

ewidencja - vat ikona

Pełna ewidencja VAT

Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, tworzenie wydruków rejestrów VAT, dowolna ilość podrejestrów VAT sprzedaży i zakupu

obsluga JPK i JPK V7  - ikona

Tworzenie i wysyłka plików JPK

Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG

piktogram ewidencji dokumentów w programie księgowym

Ewidencja dodatkowa

W programie jest możliwa oddzielna rejestracja dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. polisy ubezpieczeniowe, zlecenia

skanowanie i wprowadzania danych ze zdjęć

OCR dokumentów

Wprowadzanie faktur ze skanów i zdjęć; plików PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF za pomocą usługi Comarch OCR

program ksiegowy zgodny z przepisami

Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7

Rozliczenie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczonego za niezapłacone faktury w terminie