Comarch ERP

Optima Faktury

to moduł, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

• Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
• Faktury Zakupu,
• Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
• Paragonu,
• Faktury RR,
• Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
• Faktur Korygujących,
• Faktur VAT Marża,

 

Wielowalutowość:
W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentów w walucie obcej. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych pozycji jak i całego dokumentu. Równocześnie wartość dokumentu jest przeliczana walutę systemową. Informacje związane z płatnościami powstające w module Kasa/Bank są rejestrowane w systemie w odpowiedniej walucie..
Sprzedaż dedykowana:
W jednym miejscu zgromadzono kluczowe informacje na temat danego kontrahenta. Ma to na celu ułatwienie obsługi Klienta i przyspieszenie procesu sprzedaży. Za pomocą sprzedaży dedykowanej Użytkownik będzie miał
od razu dostęp do informacji o  warunkach płatności przyznanych kontrahentowi, jego zadłużeniu czy
wpłaconych zaliczkach.

Zalety Comarch ERP Optima Faktury:

  • szybkie wykonywanie operacji seryjnych np. zbiorcze zatwierdzanie oraz usuwanie, kopiowanie , drukowanie dokumentów,
  • prowadzenie transakcji w wielu walutach
  • integracja z zewnętrznymi systemami
  • dostęp do informacji na temat bieżących oferowanych cen,
  • ustalanie własnej polityki cenowej oferowanych produktów,
  • możliwość zdefiniowania własnych wydruków

Q-SYSTEM usługi IT