Comarch ERP Optima

to polski, zintegrowany system informatyczny klasy ERP, produkowany przez firmę Comarch S.A. z Krakowa. Program stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach z każdej branży. Składa się ze zintegrowanych (pracujących na jednej bazie danych) modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa.
Do podstawowych modułów Comarch ERP Optima należą:

Optima Kasa/Bank

jest centralnym modułem programu, gromadzone są w nim informacje o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanymi w innych modułach.Zawiera on kompletne dane o rozrachunkach z kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala bieżące analizy wpływów i wydatków, a także na generowanie precyzyjnych prognoz.

Optima Faktury

– to moduł, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie: Faktury Sprzedaży ,Faktury Zakupu, Faktury Pro Forma i zaliczkowej,Paragonu, Faktury RR, Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu, Faktur Korygujących, Faktur VAT Marża,Optima Handel – moduł pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i
magazynowych

Optima Księga Podatkowa

– obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie Księgi przychodów i rozchodów, Ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (Rejestry VAT).program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości.Optima Księga Handlowa – moduł pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz zestawień informacyjnych tzw. raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa. Za jego pośrednictwem jednostka ma możliwość realizowania celów związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych,zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych związanych z kierunkiem inwestowania, optymalnym wykorzystaniem zasobów itp., rozliczanie się z fiskusem z podatku VAT w oparciu o deklarację VAT-7.

Optima Płace Kadry

– Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom w module Płace i Kadry, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Aplikacja umożliwia pełną obsługę kadrowo – płacową każdej firmy.

Optima CRM

– Moduł CRM umożliwia rejestrację kontaktów i zadań związanych z klientami. Zadania możemy wyświetlić w formie graficznej w Terminarzu, który ułatwia planowanie spotkań oraz innych zadań. Moduł umożliwia także tworzyć faktury cykliczne, wysyłać maile, smsy, przygotowywać oferty handlowe.optima serwis ,- dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. W module Comarch ERP Optima Serwis można: rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i „w toku”), harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności,

Comarch ERP Optima jako jeden z najchętniej wybieranych programów do obsługi małych firm.