APLIKACJE COMARCH MOBILE

Rozwiązania mobilne to nowoczesne narzędzia dostępne zarówno na smartfony jak i tablety wspierające kluczowe procesy firmy, tj. sprzedaż (SFA), POS, fakturowanie,  magazyn, kadry, pracę przedstawicieli handlowych,  serwis, backup danych czy analizy Business Intelligence.

Pomagają w takich obszarach biznesowych jak : sprzedaż - wizyty handlowe, zarządzanie magazynem i pracami serwisowymi, czas pracy i kadry,  przeprowadzanie inwentaryzacji, realizacja transakcji w sklepach statcjonarnych (mPOS).

Dostępne moduły Comarch Mobile to:

Comarch Mobile Sprzedaż

to aplikacja dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych pracujących w terenie, koncentrujących się na najszybszym dotarciu do Klienta, rejestracji zamówień lub sprzedaży bezpośredniej oraz utrzymaniu stałego i satysfakcjonującego kontaktu z Klientem.

Comarch Mobile Sprzedaż współpracuje bezpośrednio z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

USPRAWNIENIA PODCZAS WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW

COMARCH MOBILE SERWIS

to aplikacja oferująca szeroki wachlarz funkcjonalności usprawniających pracę serwisantów poprzez:

 • dostęp do pełnej informacji na temat wszystkich parametrów urządzeń,
 • dostęp do historii zrealizowanych napraw danego urządzenia,
 • dostęp do kalendarza zaplanowanych czynności serwisowych,
 • dostęp do listy przeglądów gwarancyjnych wraz z możliwością ich planowania,
 • realizację czynności serwisowych zaplanowanych przez kierownika w Comarch Mobile Zarządzanie lub Comarch ERP XL,
 • planowanie czynności serwisowych dla siebie lub innych serwisantów, np. w sytuacji, kiedy w trakcie pobytu u Klienta nie udało się naprawić urządzenia lub okazało się, że do wykonania
 • naprawy wymagane są inne kompetencje,
 • wystawienie paragonu lub faktury za wykonaną usługę i zużyte materiały z wykorzystaniem Comarch Mobile Sprzedaż,

COMARCH MOBILE ZARZĄDZANIE

to aplikacja dla dyrektorów i kierowników sprzedaży umożliwiająca sprawne zarządzanie pracownikami mobilnymi na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu poprzez:

 • szybki sposób planowania, przeplanowywania, potwierdzania i odrzucania działań pracownikom,
 • tworzenie wzorców wizyt handlowych oraz ich realizacja,
 • analizowanie danych z wykorzystanie raportów,
 • optymalizacja tras, podczas planowania działań,
 • podgląd działań wykonanych przez pracowników w aplikacji mobilnej Comarch Mobile Sprzedaż lub Comarch Mobile Zakupy,
 • możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracowników oraz analizy zarejestrowanych przez nich tras,
 • dodawanie i edytowanie znaczników (statusów pracy), wymaganych do raportowania pracy pracowników,
 • sprawną komunikację z pracownikami oraz możliwość przekazywania pilnych wiadomości,
 • zarządzanie rejonami, pracownikami oraz kontrahentami.